​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תקציר תקנון הספרייה

תקנון מערך ספריות הטכניון​ (להלן "הספרייה") כולל את הנושאים הבאים:

הספרייה ותפקידיה

מבנה הספרייה, תפקיד הספרייה המרכזית ותפקידן של הספריות הפקולטיות כשלוחות הספרייה.

פיתוח האוסף ונ​​יהולו

מצאי הספרייה המרכזית, מצאי שלוחות הספרייה וטיפול באוספי הטכניון - הערכה דילול ואחסון.

תקציב ורכש ספרות

תקציב הספרייה, החלטות רכש ומעקב אחר שימוש ובדיקת כדאיות רכש.

שירותי קהל

שירותי מידע והדרכה, השאלה והשאלה בין ספרייתית.

ועדת הספרייה​

מידע על ועדת הספרייה הכלל-טכניונית, תקופת כהונה, ייעוץ להנהלה, ועדות ספרייה יחידתיות, דיון כללי ודיווח להנהלה.