​שירותי הארכיון ההיסטורי של הטכניון

​פניו​ת לארכיוןhistorical archive

​בקשות לשימוש בחומר ארכיוני מתקבלות במחלקת מידע והדרכה בספרייה המרכזית: 

טל': 04-829-2513/2520 

דוא"ל: reflib@technion.ac.il​

שעות פעילות הארכיון:

 ימים א' – ה', בשעות 9:00-14:00

ביקורים יתקיימו בתיאום מראש בלבד, ובליווית ספרן.

 טופס בקשה  לשימוש ארכיון ההיסטורי (יימסר לספרן בצירוף תעודה מזהה שתוחזר לקורא בתום השימוש. בנספח לטופס יפורטו חומרי הארכיון שהיו בשימוש).

קישורים נוספים:

תוכן העניינים של הארכיון​