​​​​​​​​​​​​​​​​השאלה בינספרייתיתהשאלה בינספרייתית ואספקת פרסומים​

מחלקת השאלה בינספרייתית בספרייה המרכזית מאפשרת להזמין פריטים מאוספי הטכניון וגם מספריות בארץ ובעולם, כגון: מאמרים, תזות, דוחות וספרים.

​לבירורים בנושא השאלה בינספרייתית, אנא צרו קשר:

​ש​​​ירות לחברי סגל, סטודנטים ועובדי הטכניון

מאמרים וספרים ללא עלות:

  • מאוסף הטכניון.

  • מאוסף ספריית אוניברסיטת חיפה.

מאמרים וספרים בעלות:

  •  מספריות אחר​​​ות בארץ ובעולם (שאינם באוספי הטכניון ואוניברסיטת חיפה):​

​מקור​

​סכום

​מספריות של האוניברסיטאות ומבתי חולים בארץ

​25 שקלים

​​ממכללות בארץ

​​25 שקלים​

​​ממקורות בחו"ל

​החל מ-30 דולר

  • הספרים ממתינים למזמין בספרייה (מתקבלת הודעה בדוא"ל).

  • המאמרים נשלחים למזמין בפורמט pdf תוך 24 שעות  (בד"כ).

אופן ההזמנה:  

הנחיות מילוי טופס ההזמנה האלקטרוני

לתשומת לב:

  • יש לציין את מספר התקציב וסוג התקציב (מוסד או טכניון) ב- "FREE NOTE" וכן סכום מקסימלי לתשלום.

  • שליחת טופס ההזמנה מהווה התחייבות לתשלום!

  • ניתן לבטל הזמנה אם הספרייה הרלוונטית לא התחילה לטפל.

  • ניתן לעקוב אחר מצב ההזמנות ע"י הזדהות בקישור כרט​יס הקו​רא​ באתר הספרייה.

הודעה בדבר מגבלות של זכויות יוצרים:

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, חל על עשיית צילומים, סריקות והעתקים אחרים של חומר מוגן בזכויות יוצרים.

ספריית הטכניון תספק העתקים בדפוס או בפורמט דיגיטלי של חומרים מהאוסף שלה על פי חוק זכות יוצרים. ייתכן שיידרש אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים.

בתנאים מסוימים המפורטים בחוק, ספריית הטכניון יכולה לספק עותק של יצירה, בחלקה או במלואה, לצורך מחקר או שימוש אישי, על פי הנחיות לשימוש הוגן.

אם משתמש מגיש בקשה לצלם, או עושה שימוש בצילום, מעבר ל"שימוש הוגן", הרי שהמשתמש יהיה אחראי להפרת זכויות יוצרים.

ספריית הטכניון שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה אם, לפי שיקול דעתה, מילוי הבקשה יהיה כרוך בהפרת חוק זכות יוצרים או הסכמים אחרים עליהם חתום הטכניון.