​​​​​​​​​הפקדת תזות בספרי​ות הטכניון

כללי

כל התזות שנכתבו בטכניון מופקדות לאוסף הספרייה.​

על הסטודנט לבצע הפקדת עותק בספרייה היחידתית​ (לפי הנחיות להפקדת תזה​ באתר בית הספר לתארים מתקדמים​).

פורמט ומבנה התזה המופקדת חייבים לעמוד בנהלים וההנחיות לכתיבה התזה ולעריכתה​ של מדור מסיימים​.

טפסי הפקדה

התזה מתקבלת בספריות בתוספת טופס הפקדה MSc ו-PhD​. (לטופס מיוחד עבור הפקדת תזות​ MD​).

טופסים אלה מהווים​ אישור לפרסום עתידי של התזה הדיגיטלית מחוץ לטכניון כאשר הדבר יתקבל ברמת הנוהל הטכניוני.

תזות מעוכבות לפרסום​

סטודנט המבקש כי עבודתו לא תותר לעיון ברשת האינטרנט וברשת הטכניון או ברשת האינטרנט בלבד, יגיש בקשה לעיכוב פרסום חיבור - לפי 

ההנחיות בדף השני של טופס ההפקדה.

​​גישה לתזות שאינן מעוכבות לפרסום בטכניון ובארץ

את כל התזות שהופקדו ניתן לאתר באמצעות מרכז החיפוש של הספרייה על פי שם הסטודנט מחבר התזה, שמות המנחים, נושא התזה, הפקולטה ועוד.

כל תזות הטכניון מונגשות גם בקטלוג הארצי המאוחד.​​

הגשת תזות מהתוכנית הבינתחומית:

  • מתמטיקה שימושית- החיבור מוגש לספריה של הפקולטה למתמטיקה.

  • ביוטכנולוגיה- החיבור מוגש לספריה של היחידה של המנחה.

  • פולימרים- החיבור מוגש לספריה של הפקולטה לכימית, ביוטכנולוגיה ומזון.

  • תכן וניהול היצור- החיבור מוגש לספריה של הפקולטה למכונות.

  • הנדסת מערכות- החיבור מוגש לספריה של הפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל.

  • ננו מדעים וננו טכנולוגיה- החיבור מוגש לספריה של היחידה של המנחה.

  • אנרגיה, גז ונפט- החיבור מוגש לספריה של היחידה של המנחה.

  • רובוטיקה ומערכות אוטונומיות- החיבור מוגש לספריה של היחידה של המנחה.